Không Gian Web Group

Tổng hợp kiến thức lập trình phát triển phần mềm, website và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin

"Thiết kế website với mã nguồn mở Drupal 7 Step by step"

Tại sao nên sử dụng mã nguồn mở Drupal 7 trong thiết kế website?

Dễ sử dụng

Giao diện quản trị hoàn toàn mới giúp xử lý các công việc thường gặp dễ dàng hơn. Rất nhiều cải tiến cho người phát triển site và người quản lý nội dung

Linh hoạt hơn

Tự định nghĩa cấu trúc nội dung và tạo trường tự chọn cho nội dung, người dùng, bình luận v.v.. Mở rộng site với hơn 800 module sẵn có cho Drupal 7

Mở rộng hơn

Drupal 7 chạy nhanh hơn và chịu tải tốt hơn nhờ các cải tiến và tối ưu hóa về Javascript, CSS, cache và nhiều kĩ thuật khác.

Mã nguồn mở

Thu hút bởi công nghệ, theo đuổi lâu dài bởi cộng đồng. Hàng nghìn chuyên gia kĩ thuật đang làm việc cùng nhau để liên tục cải tiến Drupal, module, thiết kế và bản phân phố

-----------------------Đánh giá chức năng Drupal 7------------------------

Nội dung linh hoạt

Định nghĩa các trường tự chọn sử dụng cho các loại nội dung, người dùng, bình luận, thuật ngữ và các loại khác. Lưu trữ dữ liệu của các trường đó bằng SQL, không SQL, hoặc lưu trữ từ xa.

Tạo theme tốt hơn

Điều khiển chính xác hiển thị trên màn hình bằng các API mới và các móc nối chỉnh sửa căn bản. Module RDF mới cho phép tạo web ngữ nghĩa.

Truy xuất

Màn hình quản trị dễ điều khiển hơn. Nhiều cải tiến về hiển thị giúp bạn dễ dàng xây dựng website thân thiện với người dùng

Hình ảnh và tệp tin

Chức năng thêm hình ảnh vào nội dung được cung cấp sẵn. Tự động tạo các phiên bản khác nhau cho hình đại diện, hình xem trước và các loại hình ảnh khác. Quản lý tệp tin riêng có thể sử dụng song song với tệp tin chung.

Hỗ trợ nhiều CSDL hơn

Lớp CSDL mới cho phép hỗ trợ SQLite, MySQL/MariaDB và PostgreSQL. Cài đặt module ngoài cho MS SQL Server, Oracle, và nhiều CSDL khác.

Hỗ trợ phân phối tốt hơn

Sử dụng các bản cài đặt sẵn để phân phối các sản phẩm Drupal đặc thù. API mới và cấu hình khả xuất giúp tạo nhiều cài đặt hơn trong mã nguồn.

Mở rộng

Nhờ nỗ lực của cộng đồng, hơn 800 module đã và đang được phát triển cho Drupal 7, bao gồm Views, Pathauto, and WYSIWYG và càng nhiều module hơn mỗi ngày.

-----------------Yêu cầu cài đặt Drupal 7------------------

Để cài đặt Drupal 7, bạn cần:

 • Máy chủ web: Apache (recommended), Nginx, Lighttpd, hoặc Microsoft IIS
 • CSDL: MySQL 5.0.15 hoặc lớn hơn, PostgreSQL 8.3 hoặc lớn hơn, hay SQLite 3.x
 • PHP: 5.2.4 hoặc lớn hơn
 • Bộ nhớ: 32MB (Site với nhiều module hơn có thể cần tới 64MB hoặc nhiều hơn)

---------------Hướng dẫn từng bước cài đặt Drupal 7------------------

Không gian web đã tổng hợp từ các công nghệ uy tín và chia sẻ đến các bạn hướng dẫn chi tiết cài đặt Drupal 7 từ A-Z  để tạo 1 website hoàn thiện. Hi vọng có thể giúp các bạn tham khảo và tiếp cận tốt hơn với hệ thống CMS Drupal chuyên nghiệp.

Tải file hướng dẫn chi tiết tại Đây

Bài viết cũ hơn

rc& khảo v&oạt hơnbcuteđơhị nhages/video bcutemp;yircka đến c claseoạt - Mc và cnghệ uy t&----sn để phrc&
i dunmềmnsn amages/video - n-sen-seCl7GuideVNa/ T&/ T c"<s="older" g&qud="" a cếrr,nph//khwitu Hi v">g&qud=device,npowgacfailure,nor oghir rein" s. Hi vYou have iud=many wayom/kdontile="anot handleii3. Hi vP< csedivasacrmmeiim9-th801ly2','lumdoan/video ages/ csily2/kdoiáxpensiv1ly.ltpi viế><<astse/iế">in>Ka hrefcônonclpn-ve; đầy đ XAMPP , nh nghive; đầy đ XA ;strongp t
 • ve; đầy đ XAMPP c"&thauto, and vnh nghive; đầy đ XA "&thnặc thên à nd&ug c&agravhn-mo c tuytạt irckathực hhNh

  -àn h&ii v&agrav các cônonclpnews_date">"ograve;n h&i;n tục W API mới ss="extranews_dm"-theo nht mp;mp;agrave;n&ecue/>uc"nhass="eb----- l7GuideVN.phi&abạt hơkathực hhNh

  -"au cho ;/sss="extranews_dt mpỻ đến cc&ociệp tin riêng CMS Dru đến cu g-nim à ndùn h&it-c&mdt ,g với tệpb14t &amcute; &dkien-c&am. i sa="oldern>
 • astse/iế">
 • in>Ka ot; cte;c th& ;strongp t
 • <<astse/iế"><
 • Hi ve/(stro in>Tnewsn quot;O giá c;strongp t
 • ,en>t Migix Pn uthii302scopeii302> ,en>t "D="exs ot; XAMPP Guidwsn quot;néages/video, avi, mp4 g giá cte;c kỳe/>ucải , b1stl>"jtrane/video, avi, mp4 g giá" vae/(stro /1e/> uthii302scopeii302> ,en>t "D="exs ot; XAMPP Guidwsn quot;néages/video; cte;c th&, >"jtrane/video g giá" vae/(stro /1e/> uthii302scopeii302> ,en>t "D="exs ot; XAMPP Guidwsn quot;néages/Excel; cte;c th&, >"jtrane/Excel; g giá" vae/(stro /1e/> uthii302scopeii302> ,en>t "Ttín vn clai dunmềmnnéngecimle&quohildcoquoages/PDF/b>ute; í.pd;n nnhât" vae/(stro /1e/> uthii302scopeii302> ,en>t "D="exs ot; XAMPP Guidwsn quot;néages/PDF/cute;c th&i- >"jtrane/pdf g giá-" vae/(stro /1e/> ;/icle> astse/iế">astse!-- //MAIN CONTAINER --ciion="like" li clre-ft-mrcot astssssssssssssssssli class="soai/a>< columnc>astssssssssli class="sot-mcopyastsoci>asts